Türkü Sözleri

Şıh Hamza Derler Türkü Sözleri

Şıh Hamza derler de nefesli pirdir
Kızıl Dağda yatar devranı sırdır
Seyfe’yi sorarsan bir ulu göldür
Serin sularına dalın turnalar

Kara toprak al kanlara bulandı
Kam ile çördük dalı sulandı
Yedi kere Kızıldağı dolandı
Darda Şıh Hamza’yı gördün mü turnam

Aşık Sülük Hüseyin
Kırşehir

Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.7; Baki Yaşa Altınok, Aşık Hüseyin, Ocak Yay. Ank. 2000, s.62-69

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir