Türkü Sözleri

Nazif’in Türküsü Türkü Sözleri

Vatan borcu diye asker olmuştum
Tezkeremi alıp köye dönmüştüm
Hasretle evime gelip girmiştim

Vurma babam vurma ganlarım ahar
Zöhre’min goynunda cenazem çıhar

Evimizin önü de ekili arpa
Gelini tuvan da kuzusu körpe
Felek yolumuzu dönderdi sarpa

Vurma babam vurma al ganım ahar
Zöhre’min goynunda cenazem çıhar

Tezkeremi alıp geldim Gaman’a
Yılanoğlu Nazif derler namıma
Niye düştün zalım babam gümana

Vurma babam vurma ganlarım ahar
Zöhre’min goynunda cenazem çıhar

İlk baharda harman oldum savruldum
Gurbet elde ateşlerde gavruldum
Ağla anam can evimde vuruldum

Vurma babam vurma al ganım ahar
Zöhre’min goynunda cenazem çıhar

Bir senede iki bayram dolanır
Eller tezkeresin alır gıvanır
Körpe kuzum daha yeni dillenir

Vurma babam vurma al ganım ahar
Ahbaplarım gelmiş ganıma bahar

***

18 aylık asker olmuştum
Sılaya gelmeye izin almıştım
İzinle evime gece gelmiştim
Ağlama anam da kader buyumuş

Ben senin oğlundum nasıl kıyarsın
Baba sen şeytana neden uyarsın
Namusum için canıma kıyarsın
Ağlama anam da kader buyumuş

Yaz gelince çayır çimen sulanır
Bir senede iki bayram dolanır
Sizleri andıkça gözüm sulanır
Ağlama anam da kader buyumuş

Hasan Şahin
Kırşehir

1973 yılında derlenmiştir. Kırşehir Destanları, nr. 14; Hasan Şahin, Hacıbektaş, Hasanlar Köyü, 1943 Doğ; Yap. nr. 4; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.231-232

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir