Türkü Hikayeleri

Ayazma Faslı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kitapta bulunan destanlar; isimsiz ve tarihsiz taş basmalardan ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan, merhum Ali Emiri Efendi’ye ait yazma mecmualardan Muhtar Yahya Dağlı tarafından derlenip, Latin harflerine çevrilmiştir. Destanlar 18 – 19. yüzyıllara aittir, Ramazan aylarında teravih namazını müteakip temcid vaktine kadar davulun refakatinde halka, eğlenme maksadıyla söylenmişlerdir. Kaynak: İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani […]

Türkü Hikayeleri

Duman Almış Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Yılı belli değil, herhalde çok eski, Harput’un belli başlı mahallerinden (Hoca Ahmet Asım Efendinin konağının bitişiğinde) birisindeyiz. Burada mütevazi bir aile oturuyor.Bir ana bir oğul bir de gelin. Tanrı bu aileye iki de kız çocuğu vermiş. Birinin adı Nesibe diğerinin Pamuk. Doğrusu ikisi de güzel mi güzel. Fakat Nesibe çok şirin ve cazibeliydi. Bir kış […]

Türkü Hikayeleri

Ofo’nun Ağıtı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Ofo, Birinci Dünya Harbi sonlarında Güneydoğu Anadolu’da türemiş bir eşkiyadır. Ofo’nun Aşo (Ayşe) ve Iraz adında iki de karısı vardır. Çok güzel ve yakışıklı bir delikanlı olan Ofo sevimliliği ve mertliği dolayısıyla halktan büyük sevgi görür. Kendisini arayan hükümet kuvvetlerine karşı onu daima saklarlar. Bir gün artık nasılsa jandarmalar onu bir yerde kıstırırlar. Çatışmaya tutuşur […]

Türkü Hikayeleri

Haco Gelinin Ağıtı 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Barak aşiretinden bir ağa kızı olan Hacer’in amcasının oğlu, Hacer’le evlenmek istiyor. Babası kızı başkasına verince Hacer’in amca oğlu, düğünü basıp Hacer’i öldürüyor. Hacer’in annesi, kızının ölümünün üzerine bu ağıtı yakıyor. Kemal BeyoğluGaziantep

Türkü Hikayeleri

Tiridine Bandım Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Oyun hakkında değişik rivayetler vardır. Birisinde bir sohbet esnasında iki aşık asında yarışma seklinde sözler meydana çıkmıştır, ikinci rivayet ise şudur: “Eskiden Tosya halkı ticaret maksadı ile sürekli olarak saz dağını aşarak Çankırı tarafında “Öteyüz” denilen yöreye giderlermiş. Ekonomik ilişkilerinin yanında bu bölge ile sosyal ilişkilerde de gelişme görülür. Bu yüzden oyunda Karadeniz Bölgesinden ziyade […]

Türkü Hikayeleri

Ölüm Farz Mı Yoksa Sünnet Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Çok Şükür (Diyar Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Gurbetteyken mektubu yazarak arkadaşa vaziyetimi bildirdim ve çarnaçar 3 günü orada geçirdikten sonra köye gittim. Orada bütün konu komşu ve hısım akrabayı sağ salim buldum. Çok şükür bu günlerimize diye kendi fakirhanesinde oturup bunları söyledim. Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Faydalanırsın (Dinle Nasihatım) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Bir müddet sonra arkadaşlar yine toplandılar. Bu sefer hepimizi ilgilendiren birşey söyle de vakit geçsin diye ısrar ettiler. Söyledik. Dinleyenler takdir ettiler ve bir de ikinciyi ısrar ettiler. “Yeter” dedimse de kabul etmediler. Nihayet, az çoğa tabi. Ben de başladım. 2 Ağustos 1951 Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Teline Dilber Senin Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Sefil Ali, kendi köyü olan Yazır köyünde sığır güdermiş. Sığırları ormana bırakıp Yozgat’a gidermiş. Yozgat’da bir Ermeni kızına aşık olmuş. O kızı uzaktan seyreyleyip geri döner, sığırları ormandan toplayıp akşam olunca köye gidermiş. Bu güzellemeyi o sevdiği Ermeni kızına söylemiş. Kaynak: Çorumlu Halk Ozanları – Hüseyin Çırakman, Alev Yayınevi, Birinci Basım: Mart 1992, s.45 Çorumlu […]

Türkü Hikayeleri

Rumlu Ali’nin Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Göksünlü Rumlu Ali adındaki genç askerdeyken izin istiyor, vermiyorlar. O da kaçıyor. Ali’yi izleyen Şaban Çavuş onu vuruyor. Ağıdı amcasının kızı yakıyor. Olayın yılını saptayamadım. Ağıdı da çeltiğe çalışmaya inen Toroslu ırgatlardan 1943 yılında derledim. Kaynak: Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İkinci Basım, 1997, s. 224-225 Toroslu IrgatlarÇukurova

Türkü Hikayeleri

Hacı Bey Beylerin Beyi Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Tarih okuyanlar bilirler, Osmanlı’nın baş şehri İstanbul’dan bir Allah’ın kulu askere alınmaz, Osmanlı ordusunun eratının tamamı İstanbul haricindendir. Ayrıca “Şu Yemen’de can verenler biri Mehmet biri Memiş” türküsünün içinde de geçer. “Zenginimiz bedellidir askerimiz fakirdendir”. Bu türkü her şeyi anlatmaktadır. Bizim Hacı Beyimiz Bayburt eşraflarından bir beyin oğludur. Yani bey oğlu beydir. Herkes tarafından sevilen […]

Türkü Hikayeleri

Hama’dan Ulanır Rakka’nın Yolu Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

XVI-XVII. yüzyıllarda Güney Anadolu’da yaylaya çıkan Türkmenlerin Karacayurt (Karcakürt) aşireti önceleri güneyde kışlarken, aşiretlerin obalara ayrılmasından sonra her yıl Kırşehir yöresinde kışlamaktadır. Sonbaharın, gelmesiyle aşiretler Urumeli dedikleri Orta Anadolu’ya göç hazırlıklarına başlamışlardır. Ülger yıldızı doğup parlaklık kazanınca, başlarında yularları sıyrılan develere tekrar yular takılır. Oba Beyi’nin atı tımar edilir, eğeri vurulur, aşireti korumak maksadıyla kılıçlar […]

Türkü Hikayeleri

Gideriz Kırım’dan Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

1870 yıllarında söylenmiş olan aşağıdaki destan-türkü, Türkiye’ye göç istekleriyle söylenmiştir. Bu sırada Kırımlı Türklerin de Rus ordusunda asker olmaları için Çar’ın verdiği emir, Türklere çok ağır gelmiştir. Bu arada Kırım’a Rus mujiklerinin yerleştirilmeleri siyaseti Türkleri yaralamıştır. Kaynak: Evlerinin Önü – Cahit Öztelli Cahit ÖztelliKırım

Türkü Hikayeleri

Zalha’nın Ağıdı 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

1926 – 1935 yılları arasında Kırşehir yöresinde başgösteren kıtlıkta, bir çok aile geçim darlığı çekmekteydi. Mucur Küçük Kavak köyünden Osman Altınok, yeni evlendiği karısı (Zalha) Zeliha’yı köyünde bırakarak, Kırşehir merkeze bağlı Yağmurlu köyünden birkaç kişiyle birlikte Ankara’ya ekin biçmeye gitmişlerdi. Ankara Yağbattal köyünde ekin biçerken, Yağmurlu köyünden İbrahim de İzmir’den gelip kendilerine katılmıştı. İzmir’de kazandığı […]

Türkü Hikayeleri

Budin Dedikleri Aksu’yun Başı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Budin kuşatmasından kurtulan Türkler pek azdır. Yardım gelmeyince uzun süre dayanamayacağını anlayan Budin komutanı Abdi Paşa, kadınlarla çocukları gemilere koyarak Belgrat’a kaçırmak istedi. Fakat, düşman onları ele geçirdi, kızları ordusunda sattı. Bu acı ile zamanında çok türküler çıktı. Türkülerde anlatılan olaylar gerçek tarihe de uymaktadır. Kaynak: Evlerinin Önü – Cahit Öztelli Cahit ÖztelliYöresi Bilinmiyor