Türkü Sözleri

Yine Akşam Oldu Bastı Karalar Türkü Sözleri

Yine akşam oldu bastı karalar
Oturmuş sevdiyim zülfün taralar
Herkes almış sevdiyini niceler

Sevdiyim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım

Şaştım yolun hangisine varayım
Hem varayım türlü hallar sorayım
Üç dilberin hangisini sarayım

Sevdiyim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım

Duman çökmüş kar yoluna seçilmez
Nazlı yarın edasından geçilmez
Bile bile hasret zehri içilmez

Sevdiyim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım

Yine akşam oldu bastı karalar
Yarım aşkı ciyerimi paralar
Yok mu dostlar buna hiç bir çareler

Sevdiyim aklıma gelir
Yanarım dost yanarım

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.59

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir