Türkü Sözleri

Yenice Değdi De Şu Alnım Yare Türkü Sözleri

Yenice dağdı de şu anlım yâra
Oğlan gardaşına çoh verdin para
Ara Sefaddin’im günümü ara
Günlerim eline geçmez bir daha

Şu dağın başında bir guzu meler
Guzunun sesi ciğerim deler
Ana guzuları çizer de beler
Günlerim eline geçmez bir daha

İrili ufahlı galenen daşın
Gözümden ahıddım ganınan yaşın
Bana bahmıyo da olan gardaşın
Uzah yollarına gurban olurum

Dumanlı dumanlı dağların başı
Ekmağıma gatıh gözümün yaşı
Bana bahmıyo da olan gardaşın
Uzah yollarına gurban olurum

Gündüz düşümde de gece hayalım
Olan senin günlerini sayarım
Bilmiyosan ben de senin ananım
Ünüme gel güccük guzum ünüme

Çitde yanar evimin ışığı
Daha salladığım yetim beşiği
Halilim de gözel çalar ıslığı
Günlerim eline geçmez bir daha

Havalı da deli gönül havalı
Halilim de gözel çalar gavalı
Benim de varıdı sürü davarım
Nazlı yarim ben yarama yanarım

Birisini sölesem birisi galır
Alayını sölesem gün aşam olur
Günde İsmayılda şu beni govar
Yetiş babamoğlu canıma yetiş

Gışlanın önünde bülbüller öter
Uzadın guzum da burnumda tüter
Mevla’nın etdiği şu bana yiter
Uzah yollarına gurban oluyum

Evimin temeli kökden söküldü
Bahıyo daşları belim büküldü
Gara kekil gara yere döküldü
Uyan aslam yarim gurban olurum

Zeynep Güneş
Karakeçili

Ağıt. Kırıkkale Karakeçilileri’nin Halkbilimi Derlemeleri, Bedri Özçelik, Karakeçili Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Birliği Yayınları No 1, Kırıkkale, 1995.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir