Türkü Sözleri

Medhine Meddah Olalım (Satranç) Türkü Sözleri

Medhine meddah olalım
Hüsrev-i huban güzele
Vasfına sözler bulalım
Dinleye yaran güzele

Benzeyemez hur ü melek
Hizmetine çektik emek
Dişleri zer şane gerek
Zülfü perişan güzele

Dayanamam nazlarına
Tuti gibi sözlerine
Çekse seza gözlerine
Kuhl-i Sıfahan güzele

Söyleme efsane gibi
Bakması bigane gibi
Şem’ine pervane gibi
Yan güzele yan güzele

Söylese diller dolaşır
Bakmaya gözler kamaşır
Sırmalı kaftan yaraşır
Serv-i hıraman güzele

Burnuna zer hırzma ile
Cebhe zeheb düzme ile
Başta oya yazma ile
Yakışır elvan güzele

Var mıdır alemde eşi
Seyreddin hüsn-ü güneşi
Belde sibi elde teşi
Hoş olur Türkman güzele

Ruhları gül gonca femi
Kendi aşiret hatemi (Hatem’i)
Gezseler Rum ü Acem’i
Olmaya akran güzele

Serv-i sehi kaametime
Kaameti kıyametime
Gelse eğer davetime
Kesmeli kurban güzele

Emrine taat edelim
Cevrine gayret edelim
Haneyi halvet edelim
Bir gece mihman güzele

Cam ile mey süzdürelim
Bezme şeker ezdirelim
Seyrederek gezdirelim
Bağ ile bostan güzele

Dertli-i efkendeleriz
Vasfını guyendeleriz
Can-baş ile bendeleriz
Şimdi Alişan güzele

Şair Dertli
Bolu

Şair Dertli, 1001 Temel Eser, Cilt II – Şemsettin Kutlu, İstanbul 1979, sf. 194 – 195. Halk edebiyatı nazım türlerinden biridir. Genellikle aşk ve tasavvuf konularını işler. 4 + 4 = 8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir