Türkü Sözleri

Elestü Bezminde Saki Türkü Sözleri

Elestü bezminde saki-i kudret
Kandırdı dem bedem peymanesinden
Kılmak murad etti vahdette kesret
O zaman çıkardı meyhanesinden

Sefine-i aşka dad olmayınca
Badüban neylesin bad olmayınca
Pervane şem’inden yad olmayınca
Şem’a vaz geçer mi pervanesinden

Evvelin düşünme ahirin düşün
Gelmişlere nisbet gelecek üstün
Bu çarh-ı devrandan Seyrani bir gün
Lane kuştan geçer kuş lanesinden

Aşık Seyrani
Develi

Seyrani, Hayatı, Kişiliği, Sanatı, Şiirleri – Mustafa İslamoğlu – Denge Yayınları, İstanbul 2002, s.260

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir