Türkü Sözleri

Boy Da Bosun Yoktur 2 Türkü Sözleri

Boyda boyun yok a herif
Şamamasın şamama
Ayda bir kerrecik olsun
Yollamazsın hamama
Nikahımdan ben vaz geçtim
Var git söyle imama

Akşam dedim bizimkine
A sümüklü bana bak
Çekemem kahrını herif
Beni de elbette bırak

Eti kasabda görürüm
Kavun karpuz sergide
İstesem param yok dersin
Seni Allah yok ede
Küfe ile getirirler
Gece sahat yedide

Akşam dedim bizimkine
A sümüklü bana bak
Çekemem kahrını herif
Beni de elbette bırak

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – T. İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.134

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir