Türkü Sözleri

Bekliyorlar Seni Türkü Sözleri

Bekliyorlar seni çabu-çabucak
Gel bezme hemen civanım
Seki ver taşları yalla
Tin tin tini tini tin
Tin tin a civan

Yauru kuşlar gibi çivu-çivucak
Öter yuvada civanım
Dökü ver saçlarını yalla
Tin tin tini tini tin
Tin tin a civan

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir