Türkü Hikayeleri

Durdu Beyin Ağıdı Türkü Hikayesi

Zeytin fırkasında, Ermeniler, Durdu Bey adında birini öldürüyorlar. Bu ağıdı, Durdu Bey’in anası, 60 sene kadar evvel yakıyor.

Kaynak: Ağıtlar I, Kemal Sadık Göğceli, Çukurovada Folklor Derlemeleri: 1, Adana Halkevi Neşriyatı: 1, 1943, s. 45

Hava Bozdoğan
Osmaniye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir