Türkü Hikayeleri

Başum Ağrıyo Demeyesin Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Ahmet Adnan Saygun’un notu: “Buna “koşma” adı verilmesi belki garip bulunabilir. Muhakkak ki eğlence türkülerinin burada şayan-ı dikkat bir örneğini buluyoruz. Her bendde mısraların birer birer artması dikkati celb etmektedir. Bu kısımlar notada, üstünde işaret bulunan ölçünün tekrarı ile teganni ediliyor.” Kaynak: Rize, Artvin ve Kars Havâlisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat, Ahmet […]

Türkü Sözleri

Sayılır (Arzusun Çektiğim) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Arzusun çektiğim gül yüzlü dostum Erenlerin demi nurdan sayılır On iki İmam katarına dizilsen Muhammet Ali’ye yardan sayılır İhlas ile giden bu yoldan dönmez Dost olan dostundan ikilik bulmaz Eri hak bilmeyen hakkı bulamaz Gözü bakar ama körden sayılır Üç beş imiş bu dünyanın sefası Sefasından artık etmiş cefası Gerçek erenlerin nutku nefesi Biri kırktır […]

Türkü Sözleri

Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Yine baş kaldırdı Moskof kralı Kaçma kafir sana meydanımız var Seninle eyleriz ceng ü cidali Bu yolda ölecek kurbanımız var Kaldırdı bu yüzden Sultan Ahmed Han Çağrıldı Ocaklı eyledi divan Saf saf olup cümle geldiler heman Dediler uğ(u)runa bir canımız var Dağıldı fermanlar kuşe-i çar’e Turnacılar çıktı yüz bin serdare Yüz çavuş doksan atlı çıkt(ı) […]

Türkü Sözleri

Gedup Gedup Ger’arkana Bakınma Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Gedup gedup ger’arkana bakınma Naz götürmez yüreciğim ezgindur Yanağına cıhan teller sokunma Yar elinden yarelerim azgındur Ben seni bilirim de gücücekten güzelsin Yed avcıdan ceren gibi tegersin Dostum neden melül mahzun gezersin Baş bir yanna ziliflerin eygindur Der Karaca Oğlan dedim oturdum Oturdum da lale sümbül bitirdim Gendim İstanbul’dan ferman getirdim Herkesin sevdiğı verilsin deyi […]

Türkü Sözleri

Ela Gözlü Benli Dilber 2 Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Ela gözlü benli dilber Koyma beni el yerine Altın kemerin olayım Dola beni bel yerine Hecine gönül hecine Yiğide ölüm gecine Al beni zülfün ucuna Sallanayım tel yerine Soğur Karacaoğlan soğur Gel de küllerimi savur Sözünde durmadı gavur Gelmedi kavil yerine Aşık Gül Ahmet YiğitOsmaniye Barak ağzı Türkmenî. Osmaniye, Bahçe’ye aittir. Halil Atılgan tarafından derlenmiştir. […]

Türkü Sözleri

Şu Dünyaya Gelen Adem Oğlanı Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Şu dünyaya gelen adem oğlanı Allah Allah deyip ölse gerektirir Çıkardılar cenazemi yumağa İmam namazımı kılsa gerektir İletip kodular beni sinime Gökteki melekler gelmez yanıma Ruhum çevrilip de girmez tenime Öldüğüm günleri bilse gerektir İlettiler kıl köprüyü geçmeğe Gayrı yolum yoktur dönüp kaçmağa Uçmaklık olanlar gitti uçmağa Günahkar olanlar yansa gerektir Karac’oğlan der hey gidi […]

Türkü Sözleri

Gönül Gel Karardan Aşalım Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Gönül gel karardan aşma Sözüm sana meveddettir Gafillen bacadan düşme Evvel kapı şeriattır Şeriattan edep öğren Al bu pendi belin bağlan İlimle üstad olur oğlan Kimi farz kimi sünnettir Eğer bu sırra erersen Dolan kapıdan girersen Tarikat farzın sorarsan Yedi farz üçü sünnettir Gelin girelim bu babı Açılsın aşkın kitabı Eğer anlarsan hesabı Andan sonra […]

Türkü Sözleri

Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Sobalarında kuru da meşe yanıyor Mehmet Ağam da üşümüş de donuyor Boncuklu’nun gelini de ortalıkta dönüyor Aslanım da efeler vay vay Kar mı yağmış da Yarengöme’nin dağına Mehmet Ağam da oturuvermiş efelerin sağına Çıkam ha ben de şu dağların başına Aslanım da efeler vay vay *** (Türkünün yöresel hali) Zobalarında guru da meşe yanıyor efem […]

Türkü Sözleri

Dağı Taşı Aşaram Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Dağı taşı aşaram Derya olur coşaram Kırk yıl bekar yaşaram Seni bana verseler (Bağlantı) Verseler ah verseler Seni bana verseler Sırtımda taş taşıram Seni bana verseler Ekmek yemem aş yemem Dünya malı istemem Başka dilek dilemem Seni bana verseler Bağlantı Herşeyden vazgeçerem Yalnız senden geçmerem Başka dilek dilemem Seni bana verseler Bağlantı Yıldırım Caner

Türkü Hikayeleri

Tahir Canatan’a Ağıt 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Müftü Köse Vaiz Hacı Ahmet Efendinin sekizinci ve son çocuğu olarak 30.12.1936 tarihinde Mucur’da dünyaya gelen Tahir Canatan, ilk ve ortaokulu Mucur’da bitirip, Ankara Atatürk Lisesinde başladığı tahsilini Kayseri Lisesinden 1956’da tamamlayıp mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Hava Harp Okulunun giriş sınavını kazanarak iki yıllık öğrenim ve eğitim uçuşunu bitirip pilot teğmen olarak 1958-10 sicil […]

Türkü Sözleri

Rüyayı Gören Bitirir Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Geçtiğin her sevda sararır haberin olmaz Kapanır içe bakışın sadece gördüklerin kalır Anlam verdiklerin gördüklerinle sınırlıdır Ama sana bunu benden başkası anlatamaz Güzelliğinle bir dünyanın başını döndürebilirsin Ama çizgilerin yaşayan birer canavardır yıllarında Ve gittikçe çoğalırlar teninin coğrafyasında Sana arta kalanı küçülen hayallerini yönetebilirsin Ağlamak gözlerine çok uzaktan bir akrabadır Destanlar dilsizleşir şimdi neşenin yanında […]

Türkü Sözleri

Fişlenmişim Ben Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Baharı unutup kışa dönmüşüm Kar yağmış başıma yaşlanmışım ben Kanadı kırılan kuşa dönmüşüm Yaz günü altında haşlanmışım ben Bugün yarın dedim geçmiyor zaman Dertler boynum büktü vermiyor aman Ayrılık hasreti yamandı yaman Sevdiğim dostlardan dışlanmışım ben Bir yanım bağdadır bir yanım talan Bir yanım doğrudur bir yanım yalan Verseler cenneti istemem kanmam Eroğlu doğarken taşlanmışım […]

Türkü Hikayeleri

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Ünlü halk ozanı Karacaoğlan’ın yaşadığı devir ve doğduğu yer üzerinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Türkmen şairi olduğundan fikir birliğine varan araştırmacılar, Karacaoğlan’ı genelde XVII. yüzyıl şairleri arasında sayarlar. Şöhreti Azerbaycan, Kırım ve Balkanlar’a ulaşan Karacaoğlan, Anadolu ve Osmanlı ülkesinin bazı yerlerini dolaşmıştır. Doğduğu yer kadar öldüğü yer hakkında da birden çok görüş ortaya atılmıştır. Yazar […]