Türkü Hikayeleri

Hasan Geldi Mi (Bağdat Yollarında) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bu koşma, Karaca Oğlan’ın yaşantısı bakımından önemlidir. Karaca Oğlan’ın, Dördüncü Murad’ın İran ve Bağdat seferine katıldığını gösteren şiirleri mevcuttur. Bu koşma da bu seferle ilgilidir. Sefer sırasında şair, çok sevdiği bir dostunu aramaktadır. Kaynak: Karaca Oğlan – Cahit Öztelli Karacaoğlan

Türkü Hikayeleri

Çökertme Zeybeği Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bodrum daha Bodrum olmadığı zamanlarda yöre insanı turizmden bihaber iken buralardaki geçim kaynaklarından biri de hemen karşıdaki Yunan adasından illegal ticaret yapmakmış.Türkünün kahramanı Halil’de hayatını bu şekilde kazananlardanmış. Buradan oraya tütün götürür, oradan da mastika rakısı falan getirirmiş.Halil’in yavuklusu da güzelliği Bodrum’da dillere destan olan Gülsüm’müş,ama Bodrum’un Çerkez kaymakamının da gözü Gülsümdeymiş.Bu yüzden kaçakta Halil’i […]

Türkü Hikayeleri

Sücaattin Şahin’in Acı Ölümü 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Yaşar Özdemir ile Zeynep Şahin’in oğulları olan ve 1928 yılında Hasanlar köyünde dünyaya gelen Sücaattin Şahin, esmer, kıvırcık saçlı, orta boylu, yiğit bir insandı. Şimdi yeğeni Doğan Şahin’in oturduğu konağı yaptırırken, kireç almak üzere gittiği Himmet Dede köyünün yanındaki Kalkancık Dağı’ndan kireci alıp aşağıya inerken freni patlayan traktörün devrilmesi sonucu 10 Ekim 1955 tarihinde feci […]

Türkü Hikayeleri

Ali’min Bindiği Taylar Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bu havalar, “kadınlar çapa çapalarken veya afyon sakızı alırken, söylemek için kadınların kendi aralarında ibda ettikleri” havalardır. Cahit Öztelli “Evlerinin Önü” adlı araştırmasında türküyle ilgili şu notu düşmüş: “Güveyi girdiği gece ölen gencin, gelinin ağzından söylenmiş ağıttır. Çok yaygındır.” Fethiye KorkmazIlgın

Türkü Hikayeleri

Sinanoğlu 3 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Nazilli’nin Yağdere köyünden çıkan ünlü bir zeybektir. 1828 -1832 yıları arasında Nazilli ve çevresinde büyük etkinlik sağlamış ve ünü oldukça yaygınlaşmıştır. Kaynaklar, Sinanoğlu’nun sözkonusu tarihler arasında, Nazilli ve çevresinde korku ve dehşet saldığını belirtiyorlar. (Bkz. Aydın 11 Yıllığı-1967, s.180). Türküler Sinanoğlu’nun yakalanışından sonra yakılmıştır. Sadi Yaver Ataman, “Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerinin Rolü” ana […]

Türkü Hikayeleri

Durdu Beyin Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Zeytin fırkasında, Ermeniler, Durdu Bey adında birini öldürüyorlar. Bu ağıdı, Durdu Bey’in anası, 60 sene kadar evvel yakıyor. Kaynak: Ağıtlar I, Kemal Sadık Göğceli, Çukurovada Folklor Derlemeleri: 1, Adana Halkevi Neşriyatı: 1, 1943, s. 45 Hava BozdoğanOsmaniye

Türkü Hikayeleri

Canfes Bibi’nin Oğlu Ali’ye Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Çömelek, Mucur’a 5 km mesafede şimdiki adı Yeniköy olan ve Cavlak ile Çömelek diye iki parçadan oluşan küçük köylerden birinin adıdır. Bu köyde sözü sohbeti dinlenen, misafirsever, hayır öğütlü, iyi ata binen ve her gittiği yere tek başına atla gidip gelen, polis emeklisi kocasının ölüm aylığıyla geçimini sağlayan, saygıdeğer Osmanlı bir kadın olan Canfes Güngör […]

Türkü Hikayeleri

Üsküdar’a Gider İken 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Yusuf Paşa Tuğlu Fermanlı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Osmanlı Devleti, Dulkadir Beyliğinin reisi Ali Beyi 1522 yılında ortadan kaldırdıktan sonra başsız kalan Türkmenler (Oğuz), bir süre Orta Anadolu’da obalar halinde yaşadılar. 1696’da ikinci kez Rakka’ya sürgün edilen Türkmenler, şimdiki Suriye çöllerinin sıcağına dayanamayıp Anadolu’ya geri kaçtılar. Rakka beylerbeyi Ahmed Paşa Türkmenlerle baş edemeyince görevinden alındı ve Bozok-Çorum Sancak beyliğine atandı. Rakka valiliğine “Başkomutan” […]

Türkü Hikayeleri

Kalender Geliyor (İşitin Beyler) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

1526’lı yıllarda Anadolu Türkmenlerinin (Oğuz) ruhani lideri Kırşehir Hacıbektaş kazasında oturan Kalender Çelebi idi. Kalender Çelebi, Hacı Bektaş Veli’nin torunlarındandır. Yani Hacı Bektaş Veli’nin Kadıncık Ana’dan doğma öz oğlu olan Habib Efendinin soyundan gelmedir. (Kadıncık ana İdris Hocanın kızı Fatma Nuriye’dir.) Kalender’in babası İskender, İskender’in babası Balım Sultan, bunun babası Resul Çelebi, bunun da babası […]

Türkü Hikayeleri

Kıymet 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Vaktiyle Tokat’ın Almus kazasında güzel, ayparçası gibi bir kız varmış.Kızın adı Kıymet’miş.Kıymet’le bir genç, birbirlerini gizliden gizliye severlermiş.Bir gün kararlaştırmışlar.Genç, Kıymet’in evine gitmiş ve kızı bacadan kaçırmış.Reşadiye’nin Darudere köyüne kaçmışlar.Orada onlar gizlene dursun, beriden Kıymet’in anası jandarmalara haber etmiş.Jandarmalar bu iki aşığın peşine düşmüş ve nihayet onları yakalayıp karakola getirmişler.Delikanlıyı karakolun mahzenine tıkmışlar. Kıymet çok […]

Türkü Hikayeleri

Kerimoğlu Zeybeği (Ağır) 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Ülkenin her yöresinde olduğu gibi çeşitli sebeplerden dolayı mevcut kayıtlara göre 16. yüzyılda Muğla’da da küçük çapta başkaldırmalar olmuştur. ancak Muğla’da zeybekliğin belirgin bir biçimde ortaya çıkması, Osmanlı’nın son dönemlerine rastlar. 20. yüzyılın başlarında, yani 1901 yılında ünü ülkece bilinen Kerimoğlu Eyüp Efe’yi görüyoruz. Aynı dönemde ağabeyi Hüseyin de yörede ün salmıştır. Kerimoğlu Eyüp (1882-1901); […]

Türkü Hikayeleri

Ekinler Ekilirken Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Keziban, Çukurova’nın en güzel kızıydı. Üstelik, güzelliği, tek özelliği de değildi Keziban’ın. Dürüsttü. Eline çevikti. İki kişinin topladığı pamuğu toplar, üç kişinin biçtiği ekini biçerdi öz başına. Apo da, kara yağız bir Çukurova delikanlısıydı. Ekmeğini pamuktan çıkarmakla birlikte, taşı sıksa suyunu çıkarırdı. Fakirdi ama, yaşamını sürdürmek için emeğinden başka şeye gereksinmezdi Kader ağlarını ördü ve […]