Türkü Hikayeleri

Hama’dan Ulanır Rakka’nın Yolu Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

XVI-XVII. yüzyıllarda Güney Anadolu’da yaylaya çıkan Türkmenlerin Karacayurt (Karcakürt) aşireti önceleri güneyde kışlarken, aşiretlerin obalara ayrılmasından sonra her yıl Kırşehir yöresinde kışlamaktadır. Sonbaharın, gelmesiyle aşiretler Urumeli dedikleri Orta Anadolu’ya göç hazırlıklarına başlamışlardır. Ülger yıldızı doğup parlaklık kazanınca, başlarında yularları sıyrılan develere tekrar yular takılır. Oba Beyi’nin atı tımar edilir, eğeri vurulur, aşireti korumak maksadıyla kılıçlar […]

Türkü Hikayeleri

Gideriz Kırım’dan Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

1870 yıllarında söylenmiş olan aşağıdaki destan-türkü, Türkiye’ye göç istekleriyle söylenmiştir. Bu sırada Kırımlı Türklerin de Rus ordusunda asker olmaları için Çar’ın verdiği emir, Türklere çok ağır gelmiştir. Bu arada Kırım’a Rus mujiklerinin yerleştirilmeleri siyaseti Türkleri yaralamıştır. Kaynak: Evlerinin Önü – Cahit Öztelli Cahit ÖztelliKırım

Türkü Hikayeleri

Zalha’nın Ağıdı 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

1926 – 1935 yılları arasında Kırşehir yöresinde başgösteren kıtlıkta, bir çok aile geçim darlığı çekmekteydi. Mucur Küçük Kavak köyünden Osman Altınok, yeni evlendiği karısı (Zalha) Zeliha’yı köyünde bırakarak, Kırşehir merkeze bağlı Yağmurlu köyünden birkaç kişiyle birlikte Ankara’ya ekin biçmeye gitmişlerdi. Ankara Yağbattal köyünde ekin biçerken, Yağmurlu köyünden İbrahim de İzmir’den gelip kendilerine katılmıştı. İzmir’de kazandığı […]

Türkü Hikayeleri

Budin Dedikleri Aksu’yun Başı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Budin kuşatmasından kurtulan Türkler pek azdır. Yardım gelmeyince uzun süre dayanamayacağını anlayan Budin komutanı Abdi Paşa, kadınlarla çocukları gemilere koyarak Belgrat’a kaçırmak istedi. Fakat, düşman onları ele geçirdi, kızları ordusunda sattı. Bu acı ile zamanında çok türküler çıktı. Türkülerde anlatılan olaylar gerçek tarihe de uymaktadır. Kaynak: Evlerinin Önü – Cahit Öztelli Cahit ÖztelliYöresi Bilinmiyor

Türkü Hikayeleri

Bir Gater Deve Tülü Beserek 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

XVI-XVII. yüzyıllarda Güney Anadolu’da yaylaya çıkan Türkmenlerin Karacayurt (Karcakürt) aşireti önceleri güneyde kışlarken, aşiretlerin obalara ayrılmasından sonra her yıl Kırşehir yöresinde kışlamaktadır. Sonbaharın, gelmesiyle aşiretler Urumeli dedikleri Orta Anadolu’ya göç hazırlıklarına başlamışlardır. Ülger yıldızı doğup parlaklık kazanınca, başlarında yularları sıyrılan develere tekrar yular takılır. Oba Beyi’nin atı tımar edilir, eğeri vurulur, aşireti korumak maksadıyla kılıçlar […]

Türkü Hikayeleri

Bunları Görecekmiş Ömrüm Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

2010 yılında aniden rahatsızlandım. Doktorlarımın yapmış olduğu tetkik ve tahlil sonucunda kanser hastası olduğum anlaşıldı ve acilen ameliyat olmam gerekiyordu. Ameliyat olmadan evvel “Ne İstedin Benden Felek” adlı şiirimi yazdım. Ameliyattan sonra Allah’ın takdiri iki sefer daha ameliyat olmak zorunda kaldım. Allah kimselerin başına vermesin çok zor günler geçirdim. Üçüncü ameliyattan sonra yavaş yavaş toparlanmaya […]

Türkü Hikayeleri

Hacı Sayıt’ın Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kırşehir ili Mucur ilçesinin Devepınarı köyünden Hacı Sayıt Koç, genç, çalışkan bir delikanlıdır. Rışvan köyünden Yusuf Doğan ile ortak bir traktör alırlar ve 1980 yılının Mayıs ayında Babur köyündeki halasının tarlasını sürüp köylerine dönerlerken, ortağı Yusuf Doğan’ın sürdüğü traktör, Küçük Kavak köyü çıkışındaki Kurtderesi virajında hızını alamayarak devrilir. Hacı Sayıt olay yerinde, Yusuf Doğan ise […]

Türkü Hikayeleri

Beyköylü Ali Bey 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Hikayenin başlangıç tarihi aşağı yukarı 1835-1840 yıllarıdır. İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle ve tahriklerle olaylar zinciri büyütülmüş, bir eşkıya veya halkın deyimi ile bir efe türemiştir. Bugün büyük bir kasaba olan ve Tefenni ‘ye 15 km. uzaklıkta bulunan Beyköy, 150 yıl önce küçük bir köy imiş. Aynı yıllarda Tefenni de bir köy görünümünde olup, çevre yerleşim […]

Türkü Hikayeleri

Kabe’nin Dalları Bölük Bölüktür 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Sini çevirmesi (Kabe’m), düğünün çarşamba gecesinde (kız gecesi) gelinin başının üstünde mum yakma merasimidir. Genişçe bir sininin (tepsi) üstüne çeşitli renklerde mumlar yakılarak ortaya getirilen gelinin başının üstünde iki kişi tarafından tutulup ilahi söylenerek döndürülür. Mumlar seyirciler tarafından kapışılır, uğur ve bereket olarak saklanır. Bu ilahi, hacılar için yapılan merasimde de söylenmektedir. Hacı namzedi, Kabe’ye […]

Türkü Hikayeleri

Sinanoğlu 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Nazilli’nin Yağdere köyünden çıkan ünlü bir zeybektir. 1828 -1832 yıları arasında Nazilli ve çevresinde büyük etkinlik sağlamış ve ünü oldukça yaygınlaşmıştır. Kaynaklar, Sinanoğlu’nun sözkonusu tarihler arasında, Nazilli ve çevresinde korku ve dehşet saldığını belirtiyorlar. (Bkz. Aydın 11 Yıllığı-1967, s.180). Türküler Sinanoğlu’nun yakalanışından sonra yakılmıştır. Sadi Yaver Ataman, “Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerinin Rolü” ana […]

Türkü Hikayeleri

İstanbul Yalıları Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kitapta bulunan destanlar; isimsiz ve tarihsiz taş basmalardan ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan, merhum Ali Emiri Efendi’ye ait yazma mecmualardan Muhtar Yahya Dağlı tarafından derlenip, Latin harflerine çevrilmiştir. Destanlar 18 – 19. yüzyıllara aittir, Ramazan aylarında teravih namazını müteakip temcid vaktine kadar davulun refakatinde halka, eğlenme maksadıyla söylenmişlerdir. Kaynak: İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani […]

Türkü Hikayeleri

İslamoğlu 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Afyonkarahisar topraklarında halk tarafından sıkça çalınıp çığırılan yöre türkülerinden birisi de İslamoğlu Türküsüdür. İslamoğlu türküsünün beldemizin saz ve söz üstadlarından, çoğu kez bir araya gelerek meşk ettiğimiz, bağlamacı ve tamburi Cemal Altıniğne, kemani Hulusi Yamaner, türkülerimizi çok iyi bilen ve çığıran hafız, mevlithan Abdullah Uluçelik’ten aldığımız bilgilere göre öyküsü şöyledir: İslamoğlu, Kütahya ilinin Gediz, Şaphane […]

Türkü Hikayeleri

Zeynebim (Zeynep Türküsü) 3 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Güllükdağı’nın Başında Koyun Yayılır Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Asırlar öncesinin millet birliğini, yurt bütünlüğünü ve sevgisini, geçmişin temiz sevilerini yakımlayan bu ezgi, gurbet havalarımızın klasik türlerinden biridir. Avşar beyleri havası kadar eski olup, Teke yöresini yurt edinen Türkmenlerin, yurtlarını düşmanlarından korumak için ordugah kurdukları Güllük Dağı (Bey Dağı)’ndaki savaşları dokunaklı ve yanık duygularla anlatır. Aşık Ali TaşDinar

Türkü Hikayeleri

Medine’nin Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kadirlili Latifoğullarının çadırı Dedemli yaylasında kurulmuş. Latifoğlu’nun gelini Medine anasının göçünü çadırlarının altındaki yoldan geçerken görüyor, her ne sebeptense göçe ulaşamıyor, anasına özlemden dolayı orada ölüyor. Gelin ağırlaşınca Latifoğlu kızın anasına haber gönderiyor. Kızın anası geliyor ki, kızı ölmüş, onu beklemeden de ölüyü gömmüşler. Kızının mezarını açtırıyor, ölüsünü görüyor. Orada, mezarın başında anası bu ağıdı […]