Türkü Hikayeleri

İstanbul Yalıları Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kitapta bulunan destanlar; isimsiz ve tarihsiz taş basmalardan ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan, merhum Ali Emiri Efendi’ye ait yazma mecmualardan Muhtar Yahya Dağlı tarafından derlenip, Latin harflerine çevrilmiştir. Destanlar 18 – 19. yüzyıllara aittir, Ramazan aylarında teravih namazını müteakip temcid vaktine kadar davulun refakatinde halka, eğlenme maksadıyla söylenmişlerdir. Kaynak: İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani […]

Türkü Hikayeleri

İslamoğlu 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Afyonkarahisar topraklarında halk tarafından sıkça çalınıp çığırılan yöre türkülerinden birisi de İslamoğlu Türküsüdür. İslamoğlu türküsünün beldemizin saz ve söz üstadlarından, çoğu kez bir araya gelerek meşk ettiğimiz, bağlamacı ve tamburi Cemal Altıniğne, kemani Hulusi Yamaner, türkülerimizi çok iyi bilen ve çığıran hafız, mevlithan Abdullah Uluçelik’ten aldığımız bilgilere göre öyküsü şöyledir: İslamoğlu, Kütahya ilinin Gediz, Şaphane […]

Türkü Hikayeleri

Zeynebim (Zeynep Türküsü) 3 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Güllükdağı’nın Başında Koyun Yayılır Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Asırlar öncesinin millet birliğini, yurt bütünlüğünü ve sevgisini, geçmişin temiz sevilerini yakımlayan bu ezgi, gurbet havalarımızın klasik türlerinden biridir. Avşar beyleri havası kadar eski olup, Teke yöresini yurt edinen Türkmenlerin, yurtlarını düşmanlarından korumak için ordugah kurdukları Güllük Dağı (Bey Dağı)’ndaki savaşları dokunaklı ve yanık duygularla anlatır. Aşık Ali TaşDinar

Türkü Hikayeleri

Medine’nin Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kadirlili Latifoğullarının çadırı Dedemli yaylasında kurulmuş. Latifoğlu’nun gelini Medine anasının göçünü çadırlarının altındaki yoldan geçerken görüyor, her ne sebeptense göçe ulaşamıyor, anasına özlemden dolayı orada ölüyor. Gelin ağırlaşınca Latifoğlu kızın anasına haber gönderiyor. Kızın anası geliyor ki, kızı ölmüş, onu beklemeden de ölüyü gömmüşler. Kızının mezarını açtırıyor, ölüsünü görüyor. Orada, mezarın başında anası bu ağıdı […]

Türkü Hikayeleri

Gece Yatmaz Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Mustafa Geceyatmaz’ın Erzurum radyosunda görev aldığı günlerde, Erzurum radyosunda mahalli sanatçı olarak türküler söyleyen Aşık Reyhani, Sayın Geceyatmaz’ın bir programına mahalli sanatçı olarak katılır. Sayın Geceyatmaz ile aralarında aşıklık sanatı üstüne bir konuşma geçer. Sayın Mustafa Geceyatmaz Aşık Reyhani’ye, madem aşıksın öyle ise benim adıma bir türkü söyle “Geceyatmaz” olayını dile getir der. Bu türkü […]

Türkü Hikayeleri

Kalmadı (Bir Dinleyen Yoktur) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Doktora gidip böbrek hastalığına yakalandığımı anlayınca Artvin Hastanesine yattım. Orada bevliye mütehassisi olmadığından doktor İstanbul’u tavsiye etti. İstanbul’a gittim. Hastaneye yatıp ameliyat oldum. Taburcu olarak evime geldim. Fakat parasızlık ve fazla borç var. Bu vaziyete bir destan yazdım. Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Şebabet Gitti De Elden Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Gesi Bağları 3 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Sana gelen mektupların arasında bu sarı zarfın yeri ne olur, seni heyecanlandırır mı, sevindirir mi bilmem ama ben buralarda her gün üzerinde tanıdık birinin adını okuyacağım bir mektubun hasretindeyim. Kapımın önünden yükselecek “posta!” çağrısını özlüyorum. Sabah akşam “Bu gün posta günü canım sıkılır” türküsünü mırıldanıp duruyorum. Çünkü bu benim ilk gurbetim… Ekim 10’da ayrıldım İstanbul’dan. […]

Türkü Hikayeleri

Gözlerin (Seyahat Seyrimde) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Trabzon’da hastanede yattığım zamanlarda oranın baş hemşiresine bir türkü yazmıştım. Çıktıktan bir zaman sonra yazdığım türküyü cep defterimden okurken güzel gözlerini hatırlayıp yazmaya başladım. Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Felek (Bugün Yine Engel Çıktı) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Düşüne düşüne bağı suladım. İşim olduğu için sabah erken mezraya gitmek üzere akşamdan hazırlandım. Sabahtan baktım ki öyle yağmur yağıyor ki dışarı bile çıkılmaz. Yazın hiç yağmayan yağmur hepsinin yerine bugün yağıyormuş gibiydi. O gün akşama kadar hiç durmadan devam etti. Ben de evden dışarı çıkmaya bile muvaffak olamadım. Bari vaktim boş […]

Türkü Hikayeleri

Marmara Depremi Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Marmara Depremi 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02’de gerçekleşen, Kocaeli, Gölcük ve İzmit’te gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı. Depremin Türkiye’nin can damarı bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, […]

Türkü Hikayeleri

Hasan Geldi Mi (Bağdat Yollarında) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bu koşma, Karaca Oğlan’ın yaşantısı bakımından önemlidir. Karaca Oğlan’ın, Dördüncü Murad’ın İran ve Bağdat seferine katıldığını gösteren şiirleri mevcuttur. Bu koşma da bu seferle ilgilidir. Sefer sırasında şair, çok sevdiği bir dostunu aramaktadır. Kaynak: Karaca Oğlan – Cahit Öztelli Karacaoğlan

Türkü Hikayeleri

Çökertme Zeybeği Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bodrum daha Bodrum olmadığı zamanlarda yöre insanı turizmden bihaber iken buralardaki geçim kaynaklarından biri de hemen karşıdaki Yunan adasından illegal ticaret yapmakmış.Türkünün kahramanı Halil’de hayatını bu şekilde kazananlardanmış. Buradan oraya tütün götürür, oradan da mastika rakısı falan getirirmiş.Halil’in yavuklusu da güzelliği Bodrum’da dillere destan olan Gülsüm’müş,ama Bodrum’un Çerkez kaymakamının da gözü Gülsümdeymiş.Bu yüzden kaçakta Halil’i […]

Türkü Hikayeleri

Sücaattin Şahin’in Acı Ölümü 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Yaşar Özdemir ile Zeynep Şahin’in oğulları olan ve 1928 yılında Hasanlar köyünde dünyaya gelen Sücaattin Şahin, esmer, kıvırcık saçlı, orta boylu, yiğit bir insandı. Şimdi yeğeni Doğan Şahin’in oturduğu konağı yaptırırken, kireç almak üzere gittiği Himmet Dede köyünün yanındaki Kalkancık Dağı’ndan kireci alıp aşağıya inerken freni patlayan traktörün devrilmesi sonucu 10 Ekim 1955 tarihinde feci […]