Türkü Hikayeleri

Nebi’nin Türküsü Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kırşehir, Kaman ilçesinin Temirli köyünden Nebi, bir kış günü Kırşehir’den köyüne dönerken Temirli Dağı’nda tipiye tutulmuş, kar altında kalıp ölmüştür. 1878 yılında ölen, taze gelini ile altı aylık çocuğu kalan Nebi için Toklumenli Âşık Said bu türküyü söylemiştir. Kaynak: Muzaffer Ergün, Toklumenli Âşık Said, Kırşehir Bas. 1938, s.4; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki […]

Türkü Hikayeleri

Avena Miday Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Bu şarkı, Çingene havalarının melodi örgüsünde az rastlanır bir makam olan Segah makamında olması ve ezginin son kısmındaki iki ölçülük alışılmışın dışındaki vurgu yapısı ile diğer Çingene şarkılarından ayrı bir karakter gösterir. Özellikle son ölçülerdeki triyoleli motifler, şarkıya çok farklı bir yapı kazandırmıştır. Son dönemde yapılmış Çingene şarkılarındandır. Kaynak: Türkiye’de Çingene Müziği: Batı Grubu Romanlarında […]

Türkü Hikayeleri

Tahir Canatan’a Ağıt 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Müftü Köse Vaiz Hacı Ahmet Efendinin sekizinci ve son çocuğu olarak 30.12.1936 tarihinde Mucur’da dünyaya gelen Tahir Canatan, ilk ve ortaokulu Mucur’da bitirip, Ankara Atatürk Lisesinde başladığı tahsilini Kayseri Lisesinden 1956’da tamamlayıp mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Hava Harp Okulunun giriş sınavını kazanarak iki yıllık öğrenim ve eğitim uçuşunu bitirip pilot teğmen olarak 1958-10 sicil […]

Türkü Hikayeleri

Yar Oynamasın 1 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Öykünün yaşandığı yer; Kars/Selim Büyükdere (Tiknis) Köyü, Öykünün yaşandığı tarih; Yaklaşık 1742-1743 yılları. Kars’ta özellikle Türkmen kültüründe düğünlerde, eğer o köyde nişanlı genç kızlar, yeni evli genç gelinler var ise ve köyde de yeni bir düğün yapılacak olursa, düğün (toy) sahibi tarafından bu nişanlı kız ve yeni evli genç gelinler düğüne ayrıca davet edilirler. Bu […]

Türkü Hikayeleri

Kılıçlı Maya (Ya Bülbül Güle Kon) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

IV. Murat Bağdat seferine çıkarken, güzergah üzerinde bulunan Urfa’da Şazeli Şeyhi Ali Dedeyi ziyaret eder ve bir müddet kalır. Bu süre içerisinde Urfa’da musikiyle iştigal eden ne kadar hanende ve sazende varsa onları dinler, iltifatlarda bulunur. Mecliste bulunanlara daha başka ustalar yok mu diye sorar. Cemaatte ileri gelenlerden birisi; Hünkarım Kuloğlu Mustafa adında bir ustamız […]

Türkü Hikayeleri

Ayazma Faslı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Kitapta bulunan destanlar; isimsiz ve tarihsiz taş basmalardan ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan, merhum Ali Emiri Efendi’ye ait yazma mecmualardan Muhtar Yahya Dağlı tarafından derlenip, Latin harflerine çevrilmiştir. Destanlar 18 – 19. yüzyıllara aittir, Ramazan aylarında teravih namazını müteakip temcid vaktine kadar davulun refakatinde halka, eğlenme maksadıyla söylenmişlerdir. Kaynak: İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani […]

Türkü Hikayeleri

Duman Almış Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Yılı belli değil, herhalde çok eski, Harput’un belli başlı mahallerinden (Hoca Ahmet Asım Efendinin konağının bitişiğinde) birisindeyiz. Burada mütevazi bir aile oturuyor.Bir ana bir oğul bir de gelin. Tanrı bu aileye iki de kız çocuğu vermiş. Birinin adı Nesibe diğerinin Pamuk. Doğrusu ikisi de güzel mi güzel. Fakat Nesibe çok şirin ve cazibeliydi. Bir kış […]

Türkü Hikayeleri

Ofo’nun Ağıtı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Ofo, Birinci Dünya Harbi sonlarında Güneydoğu Anadolu’da türemiş bir eşkiyadır. Ofo’nun Aşo (Ayşe) ve Iraz adında iki de karısı vardır. Çok güzel ve yakışıklı bir delikanlı olan Ofo sevimliliği ve mertliği dolayısıyla halktan büyük sevgi görür. Kendisini arayan hükümet kuvvetlerine karşı onu daima saklarlar. Bir gün artık nasılsa jandarmalar onu bir yerde kıstırırlar. Çatışmaya tutuşur […]

Türkü Hikayeleri

Haco Gelinin Ağıtı 2 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Barak aşiretinden bir ağa kızı olan Hacer’in amcasının oğlu, Hacer’le evlenmek istiyor. Babası kızı başkasına verince Hacer’in amca oğlu, düğünü basıp Hacer’i öldürüyor. Hacer’in annesi, kızının ölümünün üzerine bu ağıtı yakıyor. Kemal BeyoğluGaziantep

Türkü Hikayeleri

Tiridine Bandım Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Oyun hakkında değişik rivayetler vardır. Birisinde bir sohbet esnasında iki aşık asında yarışma seklinde sözler meydana çıkmıştır, ikinci rivayet ise şudur: “Eskiden Tosya halkı ticaret maksadı ile sürekli olarak saz dağını aşarak Çankırı tarafında “Öteyüz” denilen yöreye giderlermiş. Ekonomik ilişkilerinin yanında bu bölge ile sosyal ilişkilerde de gelişme görülür. Bu yüzden oyunda Karadeniz Bölgesinden ziyade […]

Türkü Hikayeleri

Ölüm Farz Mı Yoksa Sünnet Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Felix von Luschan’ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir. Bu türküler, ilk olarak “Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti”nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202’de, “Einige Türkische Volkslieder aus […]

Türkü Hikayeleri

Çok Şükür (Diyar Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Gurbetteyken mektubu yazarak arkadaşa vaziyetimi bildirdim ve çarnaçar 3 günü orada geçirdikten sonra köye gittim. Orada bütün konu komşu ve hısım akrabayı sağ salim buldum. Çok şükür bu günlerimize diye kendi fakirhanesinde oturup bunları söyledim. Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Faydalanırsın (Dinle Nasihatım) Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Noksani’nin kendi notlarından: Bir müddet sonra arkadaşlar yine toplandılar. Bu sefer hepimizi ilgilendiren birşey söyle de vakit geçsin diye ısrar ettiler. Söyledik. Dinleyenler takdir ettiler ve bir de ikinciyi ısrar ettiler. “Yeter” dedimse de kabul etmediler. Nihayet, az çoğa tabi. Ben de başladım. 2 Ağustos 1951 Kaynak: Hodlu Noksani – Bekir Karadeniz Hodlu NoksaniArtvin

Türkü Hikayeleri

Teline Dilber Senin Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Sefil Ali, kendi köyü olan Yazır köyünde sığır güdermiş. Sığırları ormana bırakıp Yozgat’a gidermiş. Yozgat’da bir Ermeni kızına aşık olmuş. O kızı uzaktan seyreyleyip geri döner, sığırları ormandan toplayıp akşam olunca köye gidermiş. Bu güzellemeyi o sevdiği Ermeni kızına söylemiş. Kaynak: Çorumlu Halk Ozanları – Hüseyin Çırakman, Alev Yayınevi, Birinci Basım: Mart 1992, s.45 Çorumlu […]

Türkü Hikayeleri

Rumlu Ali’nin Ağıdı Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Göksünlü Rumlu Ali adındaki genç askerdeyken izin istiyor, vermiyorlar. O da kaçıyor. Ali’yi izleyen Şaban Çavuş onu vuruyor. Ağıdı amcasının kızı yakıyor. Olayın yılını saptayamadım. Ağıdı da çeltiğe çalışmaya inen Toroslu ırgatlardan 1943 yılında derledim. Kaynak: Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İkinci Basım, 1997, s. 224-225 Toroslu IrgatlarÇukurova