Türkü Sözleri

Sökün Ayı Geldi Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Sökün ayı geldi çiğdemler bitti Çırpını çırpını bakışın kuşlar Gurbet elin kahrı yaktı kül etti Yanın benim gibi tutuşun kuşlar Sarı çiğdem mor menevşe kokuyor Yeşil suna yaylamızda şakıyor Şimdi yavrularım yola bakıyor Bugün bizim köye yetişin kuşlar Gidin kuşlar gidin söylen yarime Sahip olsun namusuma arıma Sarılın boynuna benim yerime Hal hatırdan sonra öpüşün […]

Türkü Sözleri

Acep Pirim Ali M’ola Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Harabatlığı aldım ele Namım gitti dilden dile Balım Sultan yardım kıla Acep pirim Ali m’ola İndallahtan makbul ola Sual yoktur ehli kula Yalvarırım gece gündüz Dağlar taşlar olur dümdüz Arş-ı alada Zühre yıldız Acep pirim Ali m’ola İndallahtan makbul ola Sual yoktur ehli kula Anka gibi dağ beklerim Zahir batın emeklerim Söylenen nutku anlarım Acep […]

Türkü Sözleri

Kimi Der Ki (Dervişler Hu Çeker) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Dervişler hu çeker iken cezbin harından geçer Deli olan doğa düşer küllü varından geçer Yad ellerde garip kalsak gözümüzde hasrettik Gece düşümüze giren yar diyarından geçer Kimi der ki ya Hu kimi der ki ya Hak Biz diyelim Lailaheillallah Arıların aşkı sırdır çiçekteki bal ile Baharda bağ aşka düşer çiçek açan dal ile Ehli gönül […]

Türkü Sözleri

Hicret Edip Geldim Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Hicret edip geldim Yusufelinden Haki payen yüzüm sürmeğe geldim Bülbül vaz geçer mi gonca gülünden Açılan gülleri dermeğe geldim Ben de meftun oldum kaşı alaya Halimiz ayandır Gani Mevla’ya Oltu’dan uğradım Samikale’ye Sümmani Baba’yı görmeğe geldim Pervani eyledi derd ü figani Erenlerden almış lütfu ihsanı Aşıkların piri Baba Sümmani Huzurunda divan durmağa geldim Aşık PervaniArtvin

Türkü Sözleri

Çiğitten Ağdır (Artıkdı) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Çiğitten ağdır gözlerin Soğandan şirin sözlerin Ay gız senin ağ dizlerin Kerme basmadan artıkdı Sirkeden seçilmez saçı Olupsan ziyankar keçi Ay gız senin koynun için Pokhlu peyeden artıkdı Bu payda kimin payıdır Eşitse yoldan gayıdır Tumanın farmaç tayıdır Bağı kendirden artıkdı Elesger de diyer sözü Çıksın namerdlerin gözü Ağ ürbendin farmaç yüzü Bağı kendinden artıkdı […]

Türkü Hikayeleri

Biter Kırşehir’in Gülleri Biter 8 Türkü Hikayesi

tarihinde yayınlandı

Toroslardan zorla çıkartılıp Orta Anadolu’da iskana tabi tutulan göçer Türkmen aşiretleri, oba oba yollara düşmüşlerdir. Aşağıdaki şiirde de belirtildiği gibi, Türkmenlerin başlıca sığınacağı yer yine Kırşehir yöresidir. Şiirde geçen ‘cebel’ kelimesini Ozan Dadaloğlu hakkında araştırma yapan bir çok yazar ‘Gavurdağları üzerinde bir yerleşim alanı” diye açıklamışlardır. Ahmet Z. Özdemir ‘Avşarlar ve Dadaloğlu’ adlı eserinde gerçekçi […]

Türkü Sözleri

Evimde Bir Kilo Odun Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Evimde bir kilo odun kömür yok Korkarım aklımı çıldırır bu kış Hak saklasın böyle giderse soğuk İhtiyar anamı öldürür bu kış Deli poyraz çıkmış çekiyor kürek Durmadan çalıyor bir yandan düdük Dağ taş ormanlar bembeyaz bir kürk Ne sanatlı dikmiş giydirir bu kış Yetime yoksula yürek dağlatır Fakir kadınlara kara bağlatır Evsizleri acı acı ağlatır […]

Türkü Sözleri

Dar Köprüden Geçerken (Oğlan) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Dar köprüden geçerken Uy aman ayrim aman Köprü salladı beni Oğlan oğlan nar tanem oğlan birtanem oğlan Ben ele varmaz idim Uy aman yarim aman Ağam yolladı beni Oğlan oğlan nar tanesiyim yarin bir tanesiyim Dar köprüden geçerken Uy aman ayrim aman Elim değdi eline Oğlan oğlan nar tanem oğlan birtanem oğlan Altın kemer bağlamış […]

Türkü Sözleri

Evlerinin Önü Yüksek Galdırım Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Evlerinin önü yüksek galdırım Galdırımdan düştüm beni galdırın Vurun beni gızlar beni öldürün (Vurun yar yoluna beni öldürün) Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır Evlerinin önü camız yatağı Çamur olmuş ağ yarimin eteği İki dağ arası yiğit otağı Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır Fatma EfePazarören Kayseri, Pazarören’e aittir. […]

Türkü Sözleri

Benden Selam Eylen (Neyleyim) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Benden selam eylen o bey babama Ettiği aklımdan çıkmaz neyleyim Öperim ellerin hanım ninemin Demircioğlu bensiz gitmez neyleyim Durman hey ağalar gelin meydana Boyansın kılıçlar al kızıl kana Bende mürüvvet yok kıyarım cana İçerimden gamım gitmez neyleyim Arap at altımda durmaz savaşır Kılıcı çekersem gözler kamaşır Benim ilen şimdi devler uğraşır Sizin ilen işim bitmez […]