Türkü Sözleri

Bir Melek Simadır Aklımı Alan Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Bir melek simadır aklımı alan Aşkın ateşini serime salan Bizi kınamayın ehli dil olan Harabat ehliyiz bizde ar olmaz Humar gözlüm bakışından doyamam Halların çok birer birer sayamam Yar küçüktür ben o yara kıyamam Kıyar isem şivan olur kan olur *** Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun Havalarımız adlı kitapta eser […]

Türkü Sözleri

Turnam (Bitti M’ola Şam İlinin) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Bitti m’ola Şam ilinin hurması Gitti m’ola ala gözün sürmesi Bağdat’ın Basra’nın telli turnası Turna yardan haber geldi eylenme Aşına da Karac’oğlan aşına Yeni değmiş on üç on dört yaşına Irak değil ak pınarın başına Turna yardan haber geldi eylenme *** Cahit Öztelli “Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri” adlı kitabında şiiri şu şekilde aktarmaktadır (s.349-350) […]

Türkü Sözleri

Keçiler (Kendimi Ummana Saldım) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Kendimi ummana saldım Derya-yi hayrete daldım Sizlere ben naklideyim Bir keçi oğlağı aldım Yanıma gezmede şatır Gözedir daima hatır Ruz u şeb benden ayrılmaz Gice de benimle yatır Damlar üstünde gezinür Yabancı görse çözülür Ayağım tıpırtısından Eve geldiğim sezinir Bir gice beni bulmasa Yüzün elime sürmese Ol gice deliye döner Bir kerre beni görmese Gayetle […]

Türkü Sözleri

Kula Da Sevdiğim Kula Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Kula da sevdiğim kula Kolunu boynuma dola Sarılalım ince bele Bülbüller öttüğü zaman Kaç güzel karşımda durma Ölürüm kanıma girme Yüzünü benden çevirme Yanına vardığım zaman Yolunu ayırma benden Gönül vazgelir mi senden Meğer can ayrılsa tenden Senden ayrıldığım zaman Karac’oğlan el duymasa Yanımda engel olmasa Üç gece sabah olmasa Sarılıp yattığım zaman Karacaoğlan Karaca […]

Türkü Sözleri

Yetiş Hacı Bektaş 1 Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Bir niyazım vardır pirler pirine Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle Gerçek erenlerin hüsn ü nuruna Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle Horasan elinden Uruma gelen Cümle düşmüşlerin eynini alan Cümle evliyaya hem rehber olan Yetiş Hacı Bektaş sen imdat eyle Şimdiki insanlar yoldan azarlar Haktan korkmayıp da ahkam bozarlar Adem düşürmeye kuyu kazarlar Yetiş […]

Türkü Sözleri

İşçilerin Derdine Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Dünyadaki işçilerin derdine Dermanı elinde olanı da var Rızk dağıtan beş kıtanın ferdine Almadan açıkta kalanı da var Nice gördüm sendikalar başında Hak tanımaz gözü senin aşında Fitne sokar ölsün diye işinde Meydana anarşi salanı da var Patron iyi işçi iyi iş iyi Ekmeğini kendi çiğner ne deyi Fakir zengin kullar kendinin beyi Asaleti yoktan […]

Türkü Sözleri

Pınarın Başına (Dallike) Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

(ağırlama) Pınarın başına daş ben olayım Ale göz üstüne gaş ben olayım Yalınız yatana eş ben olayım Öyl’ olur böyl’ olur köylü güzeli Al geyer pul geyer akşam üzeri Galenin ardına ekeller darı Ekeller biçeller edeller kârı Yar için saklarlar hayvayı narı Öyl’ olur böyl’ olur iğdeli gelin İğdesin aldırmış sevdalı gelin (yenneme) Hey gara […]

Türkü Sözleri

Ben Derdimi Söyleyemem Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Ben derdimi söyleyemem Dilim yaralı yaralı Bülbülüm amma ötemem Gülüm yaralı yaralı Aşk kitabını açamam Akı karadan seçemem Kanadım yok ki uçamam Kolum yaralı yaralı Hüdai gafletten uyan Her geçen günüm bir ziyan Ruh bir arı vücut kovan Balım yaralı yaralı Aşık Hüdai Nida Ateş tarafından bestelenmiştir.

Türkü Sözleri

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Ey zahit şaraba eyle ihtiram İnsan ol cihanda bu dünya fani Ehline helaldir na ehle haram Biz içeriz bize yoktur vebali Sevap almak için içeriz şarap İçmesek oluruz duçar-ı azap Senin aklın ermez bu başka hesap Meyhanede bulduk biz bu kemali Kandil geceleri kandil oluruz Kandilin içinde fitil oluruz Hakkı göstermeye delil oluruz Fakat kör […]

Türkü Sözleri

Değirmende Döner Taşım Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Değirmende döner taşım Sevda değil bu bir hışım Değirmenden fener aldım Ben o yare neler aldım Değirmenin bendi miyim Ben o yarin dengi miyim Değirmenci döner taşı Revan oldu gözüm yaşı Dili bülbül dişi de inci Geyinmiş allı turuncu Sadi Yaver Atamanİstanbul Esnaf Türküleri – Sadi Yaver Ataman

Türkü Sözleri

Erenlerin Cemine Türkü Sözleri

tarihinde yayınlandı

Erenlerin cemine Girdik niyaz eyledik Bu gerçeğin demine Bildik niyaz eyledik Birinci hizmet farraş Kerbela’ya döktük yaş Selman-ı Pak’a sırdaş Olduk niyaz eyledik Gördüğün Hak didarı Durduğun Mansur darı Kadim olsun ikrarı Durduk niyaz eyledik Veli’nin nuru yanar Zakirler duvaz çalar Pervana semah döner Döndük niyaz eyledik Budur Kırklar’ın yolu Mürşitten içtik dolu Hak için […]